آقای قاضی، پس این همه درس خواندن برای چه بود؟

«آقای قاضی من کلی زحمت کشیده ام و درس خوانده ام. چندین سال اذیت شدم و با هزاران مشکل درسم را ادامه دادم و همیشه هم نمراتم عالی بود. »

«روزی که با شوهرم ازدواج کردم او به من گفت تنها شرطش برای ازدواج این است که من کار نکنم. آن زمان پذیرفتم و با خودم گفتم بعد از پایان درسم به کلاس‌های مختلف می‌روم و کار نمی‌کنم. ولی حالا که درسم تمام شده می‌بینم نمی‌توانم در خانه بنشینم و کاری نکنم. »

اینها سخنان زن جوانی است که با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داده است. او ادامه می دهد : این همه درس خواندن و مشکلات را تحمل کردن برای چه بود. با خودم می‌گویم یعنی این همه سال بی هدف درس خواندم تا در خانه بنشینم. برای همین تصمیم جدی خودم را گرفتم که سر کار بروم. ولی شوهرم مخالفت کرد.من نمی‌توانم به این وضعیت ادامه بدهم. برای همین تصمیم گرفتم از او برای همیشه جدا شوم. » (منبع خبر تابناک)

stock-footage-sad-pensive-woman-drinking-coffee-in-kitchen

فراموش نکنیم اگرچه بر اساس اصول کلی شرعی و قانونی، ریاست خانواده از خصایص شوهر است و علاوه بر آن ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به صراحت مقرر کرده است: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند، اما با شرط ضمن عقد می توان این اختیار را محدود کرد و حق اشتغال زن را تا حد زیادی به رسمیت شناخت.

چرا دختران ازدواج نمی کنند؟

امید علی‌احمدی، جامعه شناس خانواده معتقد است :

«اینک جامعه با رشد قابل توجه حضور زنان و مطالبات اجتماعی آنان روبروست. این مطالبات بخشی معطوف به حق انجام فعالیت های اجتماعی و کسب شغل و پیدا کردن استقلال مالی است و بخش دیگر معطوف به تغییراتی است که در درون خانواده باید روی دهد. مردان به تدریج، با تغییر نسل و مواجه با واقعیت توانایی هاو خواست های زنان برای ایشان در امور مختلف جا باز کردند و برخی از نقش ها و سمت ها و پایگاه های صرفا مردانه شکل و شمای دوجنسیتی گرفتند.

اما در درون خانواده مردان پافشاری بیشتری برای حفظ پایگاه های سنتی خود دارند و نسبت بزرگی از مردان هنوز پذیرای تقاضاها و مطالبات زنان نیستند. زنان برای مواجه به شرایط جدید و ایجاد زمینه های مساعد برای ایفای نقش های امروزی تر، به جای عوض کردن پدر و برادر درصدد ایجاد محیط های خانوادگی عادلانه تر و برابری خواه ترند. بنابراین، از یک طرف مردان به دنبال حفظ مواضع سنتی خود در خانواده اند و از سوی دیگر دختران در شرف ازدواج به دنبال شرکایی هستند که حق آنان را برای داشتن مواضع نسبتا مشابه با مردان به رسمیت بشناسند. این وضعیت متناقض یا پارادوکسیکال به زیان ازدواج تمام شده، سن ازدواج را بالا برده و حضور دختران را در جامعه هر چه بیشتر و به صورتی محسوس، افزایش داده است.»

منبع: خبرآنلاین

قانونی که زنان را به قتل می رساند!

مادر مینا می گوید: «دخترم از ابتدای ازدواج با محسن با او اختلافات زیادی داشت و مرتب با هم درگیر می شدند، اما چون دخترم خیلی زود بچه دار شد، نمی توانست از شوهرش جدا شود و همیشه می گفت اگر از محسن جدا شوم، شوهرم دیگر اجازه نمی دهد دخترم را ببینم. به همین خاطر هم با وجود همه سختی ها در آن خانه زندگی می کرد»

حالا شوهر مینا که مردی ۳۵ ساله است متهم است در پی سال ها اختلاف با همسرش او را به قتل رسانده و به زودی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شود. او متهم است که یک سال قبل در جریان بحث و درگیری ای که با همسرش داشت، او را به قتل رسانده و جسدش را در خانه رها کرده است.محسن با توجه به شکایت پدر و مادر مقتول بازداشت شد. او به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت: «در یک لحظه عصبانیت نتوانستم خودم را کنترل کنم. چاقو را برداشتم تا مینا را تهدید کنم، اما وقتی چاقو را پرت کردم، به سینه اش برخورد کرد و باعث مرگش شد. از کارم پشیمان هستم».(منبع خبر روزنامه شرق(

wifebeater_singapore مینا اولین زنی نیست که قربانی خشونت خانگی می شود،و آخرین هم نخواهد بود. زنان بسیاری هستند که به دلیل ترس از دست دادن حضانت کودکشان، یا ترس از قضاوتهای جامعه و اطرافیانشان و یا ترس از عدم استقلال مالی, درخواست طلاق نمی کنند و یا زنان بسیاری که دادخواستهای طلاقشان در دادگاههای خانواده رد می شود چرا که نتوانسته اند عسر و حرج را اثبات کنند. تمام این زنان در چرخه خشونت باقی می مانند و هر روز نگران این هستند که آیا فردا صبح زنده از خواب بیدار می شوند یا خیر؟ کمی حمایت قانونی دقیق تر، کمی حمایت اجتماعی بیشتر و قضاوتهای کمتر، کمی آگاهی بیشتر از حقوق، شاید کمک کنند تا زنان بیشتری زندگی کنند.

شرایط مادر شدن دختران مجرد

بـه نظر می رسـد تغییرات سـال های اخیـر جامعه ایران تصویب قوانین را ضروری کرده اسـت.واگــذاری فرزند دختــر به دختران مجــرد باالی ۳۰ ســال و زنــان بدون شــوهر یکــی از مواردی اســت که در قانــون جدیــد فرزندخواندگی گنجانده شــده اســت؛ به طوری کــه براســاس آن دختــران مجــرد دارای شــرایط و متقاضــی فرزند می توانند به ســازمان بهزیستی مراجعــه کننــد و پــس از طی کــردن مراحــل مختلــف، در نهایــت کودک دختر به آنان بــه عنوان فرزندخوانده واگــذار می شــود.

جامعه شناســان معتقدنــد ایــن مــاده از قانــون فرزندخواندگــی متناســب با شــرایط فعلی جامعه ایران اســت؛ جامعه ای که در آن سن ازدواج بالا رفته یا بعضا دختــران تمایــل کمتــری به تشــکیل خانواده دارند.

۷۷۰x450xtalking-about-adoption-with-kids-Single-parent-talking-about-adoption-with-others1.jpg.pagespeed.ic.67vfpV3Cc_

مسئولان بهزیستی گفته اند که پــس از اعطــای سرپرســتی این کودکان به دختران مجرد، در شــش ماهــه نخســت پــس از واگــذاری، مددکاران ســازمان بهزیستی به طور دائــم و با بازدید از منازل، از شــرایط کــودکان آگاهــی می یابنــد و پیگیــر امورات کــودک خواهند بــود و  پس از ایــن مقطــع زمانــی، بهزیســتی به صــورت تلفنی شــرایط کــودک رادنبال خواهد کرد. اما از آنجا کــه احتمال ازدواج این دختران پس از گرفتن سرپرستی کودک وجــود دارد، در قانون به این مورد نیز اشــاره شده اســت. این دختران مجرد می تواننــد ازدواج کننــد و در صورت ازدواج نیــز سرپرســتی کــودک از آنها گرفته نمی شــود؛ مگر اینکه خودشان بعــد از ازدواج، از مادرخواندگــی انصراف بدهند. این قانون، فقط شامل دختران مجرد اســت و پســران مجرد نمی تواننــد از مزایــای فرزندخواندگی بهره مند شــوند.

اکنون اما یکسال از تصویب این قانون می گذرد و همچنان خبری از تصویبن آیین نامه اجرایی آن نشده است.

منبع: روزنامه شرق

ازدواج از نظر سلامتی برای زنان به اندازه مردان نفع ندارد

نتایج تحقیقی که سه موسسه معتبر بریتانیا انجام داده‌اند نشان می‌دهد تاثیر ازدواج روی سلامتی برای مردان بیشتر از زنان است. به گزارش روزنامه‌های بریتانیا، این تحقیق را سه دانشگاه معتبر، دانشگاه کالج لندن (UCL)، مدرسه اقتصاد لندن (LSE) و دانشکده بهداشت و طب حاره‌ای لندن با همکاری هم انجام داده‌اند.

این تحقیق بر روی ده هزار نفر انجام شده که همگی در بهار ۱۹۵۸ در یک هفته در انگلستان، ولز و اسکاتلند متولد شده‌اند. این اولین تحقیقی است که ارتباط بین زندگی مشترک (با یا بدون ازدواج) و سلامتی در میان‌سالی را روی گروه قابل توجهی از افراد بررسی کرده است.

بر اساس این تحقیق تاثیر تجرد در میان‌سالی برای زنان به بدی مردان نیست و از طرف دیگر زنان متاهل در میان‌سالی از نظر سلامتی وضعیتی بهتر از زنان مجرد ندارند و مثلا احتمال ابتلای آنها به سندروم متابولیک (ترکیب چاقی، فشار خون بالا و دیابت)، مشکلات تنفسی یا قلبی مشابه زنان مجرد است.

دکتر چورچ پلوبیدیس از نویسندگان ارشد این تحقیق می گوید: “تاثیر ازدواج یا زندگی مشترک بدون ازدواج بر زنان به اندازه مردان نیست.”

“به نظر می رسد نفع تاهل برای مردان بیشتر از زنان است.” این تحقیق همچنین به این نتیجه رسیده که طلاق تاثیر منفی درازمدت روی سلامتی ندارد:

“تحقیقات زیادی نشان داده‌اند که افراد متاهل از نظر سلامتی در وضعیت بهتری از افراد مجرد هستند.”

“اما تحقیق ما نشان می دهد کسانی که جدا می‌شوند اما دوباره ازدواج می‌کنند در میان‌سالی از نظر سلامتی در وضعیتی مشابه افراد متاهل هستند.”

“تحقیقات قبلی همچنین نشان داده بودند که مردان بعد از جدایی دچار افت سلامت می‌شوند اما ما متوجه شدیم که در دراز مدت آنها به شرایط قبل از طلاق بر می‌گردند.”

برخی کارشناسان تاکید می‌کنند که آثار زندگی مشترک تنها به سلامت جسمانی محدود نمی‌شود و مثلا زنان از نظر روانی – عاطفی از ازدواج بهره می‌برند بخصوص اگر برای رابطه و در کنار هم زندگی کردن ارزش قائل شوند.

از طرف دیگر مردان متاهل هم معمولا به دلیل توصیه همسرانشان سعی می کنند سالم‌تر زندگی کنند و مواظب تغذیه خود باشند و بیشتر به دکتر مراجعه کنند. علاوه بر این کیفیت رابطه هم در تاثیر رابطه بر سلامتی مهم است.

روث ساترلند مدیر اجرایی موسسه بهبود روابط افراد در بریتانیا (ریلت) می‌گوید بجای تمرکز بر وجود رابطه بهتر است به کیفیت آن توجه شود:

“ما می‌دانیم که کیفیت رابطه در اینجا نقش بسیار مهمی دارد. مثلا تحقیقات قبلی نشان داده‌اند افرادی که در رابطه های نامناسب قرار دارند از نظر سلامتی در وضعیتی بدتر از کسانی هستند که رابطه خوبی دارند و کسانی که رابطه خوبی ندارند از نظر سلامتی در وضعیتی بدتر از کسانی هستند که جدا شده‌اند.”

تحقیقات متعددی نشان داده‌اند که ازدواج هم از نظر جسمی و هم روانی باعث سلامت و طول عمر می‌شود. در تحقیقی که در سال ۲۰۱۱ در انجام شد نشان داد که ازدواج خطر مرگ زودرس را ۱۵ درصد کم می‌کند. یک تحقیق سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۰ هم نشان می داد که ازدواج احتمال اضطراب و افسردگی کم می کند.

منبع: بی بی سی

آخرین ویدیو : علاقه زیبای دختر و پدر

تماس با ما

همسری آماده ارایه مشاوره حقوقی رایگان در زمینه شروط ضمن عقد است.

Gmail and GTalk

Skype Id

Facebook messenger

Twitter direct message
 

ساعات تماس

دوشنبه تا جمعه: از ۹ صبح تا ۵ عصر
شنبه و یک‌شنبه: از ۱۱ صبح تا ۳ عصر
شروط ضمن عقد