دوستی در فضای مجازی و حق طلاق زن

۱۵۰۷۰۷۵_۹۰۷۵۰۴۲۸۲۶۰۳۳۶۳_۳۷۰۰۶۷۰۶۲۵۳۸۱۲۶۹۴۰_n

پرسش:

وقتی مرد به زن حق طلاق میدهد یعنی زن میتواند حتا بدون حکم قاضی طلاق بگیرد؟ دوست من٬ که در مرکز بهزیستی مشاوره میدهد ٬حق طلاق برای زن را قبول ندارد و میگوید: « زن باید تاوان اشتباهش را بدهد٬ چون جدیدا مراجعان طلاقی که داریم عموما براساس دوستی های مجازی ازدواج کرده اند که بعد از مدتی پشیمان میشوند٬ یا چون در سن کم ازدواج کرده اند بعدا دیدگاهشان عوض شده است. حالا تصور کنید که این دخترها حق طلاق هم داشته باشند دیگر ما باید در مرکزمان شبانه روزی کار کنیم»

پاسخ همسری:

۱-  بدون حکم دادگاه در هیچ حالتی زن یا مرد نمیتوانند طلاق بگیرند

۲-  باید از ایشان پرسید مگر اقایان که این حق را دارند ممکن نیست از آن سواستفاده کنند؟ یا به اشتباه تصمیم به طلاق بگیرند؟

این استدلال نادرستی است که دختر باید تاوان بدهد. تصمیم آزاد در ازدواج و طلاق از حقوق اولیه هر انسان است و به هیچ عنوان نمی توان او را از این حق محروم کرد.  اگر زنی پس از ازدواج نظرش عوض شود باید چه کند؟  آیا اگر خیانت کند بهتر است؟ ازدواج باید مایه آرامش باشد نه اسارت و اجبار.

نمونه یک سند کامل ضمانت های حقوقی زنان در ازدواج

سه فایل زیر نمونه یک سند کامل ضمانت های حقوقی زنان در ازدواج که اسکن یک سند واقعی است که شما می توانید با ارائه آن به هر دفترخانه، خواستار سند مشابهی شوید.

تخلفات رایج در دفترخانه ها

تخلفات رایج در دفترخانه ها با توضیح مختصر در پایین آمده است. با آگاهی از این روندها و اقدامات خلاف قانون؛ که متاسفانه رایج نیز هستند؛ می توانید مانع ادامه آن شوید و از هزینه اضافی و صرف وقت بیهوده جلوگیری کنید. □ رد درخواست تنظیم سند بدون دلیل؛ یا با دلایل فراقانونی و سلیقه ای بنابرماده 30 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. كه در این صورت باید علت امتناع را حتماً به تقاضا كننده اعلام نماید. □ ارجاع به دفترخانه های دیگر بنا به ماده 30 که در بالا به آن اشاره شد در صورت امتناع از ثبت شروط، این دفاتر باید علت امتناع را کتبن به متقاضی اعلام کنند. این اعلام کتبی می تواند مبنای شکایت متقاضی از دفترخانه باشد. □ رد درخواست تنظیم سند با ادعای نامرتبط بودن آن با وظایف دفترخانه (در مورد دفاتر ازدواج و طلاق، رفع مسئولیت و ارجاع به دفاتر اسناد رسمی) شروط ضمن عقد در حیطه وظایف و اختیارات دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر ثبت اسناد رسمی است. اگر این دفاتر به هر دلیلی از ثبت این شروط امتناع کنند باید دلیل خود را به صورت رسمی و کتبی به مشتری اعلام کنند. □ ارائه نکردن دلایل امتناع از تنظیم سند به صورت کتبی □ رد درخواست تنظیم سند با درج تمام موارد درخواستی و محدودیت قائل شدن برای درج موارد درخواستی (مثلن امتناع از درج وکالت در طلاق) در بسیاری از موارد دفترخانه شرط و شروطی را بنا به سلیقه خود و بر خلاف قانون جلوی زن و شوهر مراجعه کننده می گذارند.مثلن مدعی می شوند که شرط اعطای حضانت فرزندان به مادر پس از طلاق را نمی توان به صورت شروط ضمن عقد یا در وکالتنامه مرد به زن درج کرد. یا مهریه باید از مقدار خاصی کمتر باشد تا بتوان به زن وکالت در طلاق داد و … تمام این موارد خلاف قانون است و درج شروط ضمن عقد هیچ پیش نیازی ندارد. □ امتناع از ارائه توضیحات و اطلاعات لازم و پاسخ به پرسشهای متقاضی؛ یا ارائه توضیحات و اطلاعات نادرست و ناقص سردفتران موظف هستند مراجعان را به درستی راهنمای کنند و موارد قانونی را برایشان توضیح دهند. ولی بسیار مشاهده شده که سردفتران برای جلوگیری از ثبت این شروط به نفع زنان، اطلاعات نادرست به شوهر یا زوجین می دهند تا آنها را منصرف کنند. اگر چنین مورد مشاهده کردید می توانید به سردفتر تذکر دهید و اعلام کنید که اطلاعات او غلط است و در صورت اصرار می توانید از او شکایت کنید. □ ادعای لزوم تنظیم بیش از یک سند برای درج تمام شروط تمام شروط ضمن عقد می تواند در یک سند درج شود و برای کل شروط مبلغ مشخصی دریافت می شود که ارتباطی با تعداد شروط ندارد ولی برخی از دفترخانه ها برای سود مالی یا برای جلوگیری از برخورداری زنان از این حقوق، ادعا می کنند که برای هر شرط باید سندی جداگانه یا مبلغی جداگانه پرداخت شود.این کار نیز خلاف قانون است. □ سوالات نامرتبط به تقاضای مشتری (سوال درباره میزان مهریه، شغل زوج و زوجه، دلیل مراجعه و …) همانطور که پیش تر گفته شد درج شروط ضمن عقد هیچ پیش نیاز و شرطی ندارد.اما مشاهده شده است که برخی دفترخانه ها بنابر میزان مهریه یا وضعیت مالی مراجعان مبلغ حق الثبت را افزایش می دهند، یا شروط را ثبت نمی کنند در حالی که سردفتران حق پرسیدن این سوالات را ندارند. □ شرط گذاشتن برای درج شروط (مثلن شرط مهریه پایین برای وکالت در طلاق) هیچ شرطی را برای درج شروط تکمیلی ازدواج نپذیرید زیرا خلاف قانون است. □ تلاش برای منصرف کردن زوج (یا زوجه) از تنظیم سند اگر این نصایح با تذکر شما ادامه یافت می توانید از آن دفترخانه شکایت کنید و به دفتر دیگری مراجعه کنید. □ درخواست شاهد برای تنظیم سند تنظیم این سند که در اصل یک وکالتنامه است، مانند همه وکالتنامه های دیگر نیاز به شاهد ندارد ولی متاسفانه مشاهده شده است که حضور دو شاهد را الزامی دانسته اند. ضمن تذکر به این مورد غیرقانونی می توانید به دفترخانه دیگری مراجعه کنید.از آنجایی که این روند تقریبن عرف شده است مککن است مجبور باشید به آن تن دهید در این صورت شما می توانید هر دو نفری که مایل بودید را به عنوان شاهد معرفی کنید و تقاضای سردفتران مبنی بر حضور پدر یا برادر مرد هیچ مبنای قانونی ندارد. □ تقاضای وجهی بیش از میزان قانونی طبق مصوبه سازمان ثبت برای تنظیم وکالتنامه های مختصر مبلغ حق الثبت بین 6 تا 15 هزار تومان است. برای وکالتنامه های مفصل حداکثر مبلغ 50 هزار تومان است. هر مبلغی بیش از این خلاف قانون است. با دریافت فیش بانکی با این مبلغ از سوی دفترخانه می توانید از آن شکایت کنید. □ غیرقانونی ، غیر شرعی یا بلااثر خواندن شروط ضمن عقد ( خلاف اسلام بودن در مورد طلاق، ضمانت اجرایی نداشتن در مورد تنصیف اموال و غیر قانونی بودن در مورد حضانت فرزند) تمام این موارد نادرست است و القای آن تخلف محسوب می شود.

قوانین مربوط به دفترخانه ها

بر اساس مشاهدات و تحقیقی که هم سری در مورد ثبت شروط ضمن عقد دردفترخانه ها انجام داده است، به نظر می رسد تخلفات زیادی در این خصوص صورت می گیرد کهیا ناشی از سواستفاده سردفتران از ناآگاهی مراجعان به حقوق خود است یا ناشی از بی اطلاعی خود سردفتران از مسائل حقوقی مرتبط با این شروط. برای کمک به شما برای آگاهی از قوانین درباره شروط ضمن عقد مهم ترین این قوانین را در اینجا آورده ایم. شما می توانید در صورت مشاهده تخلف از هر یک از این موارد با استناد به این مواد قانونی خواستار رعایت قانون از سوی سردفتر شوید یا در صورت ادامه تخلف به طریقی که در اینجا گفته شده از آن دفترخانه شکایت کنید. {{ قوانین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور}} مصوب 1354.4.25 ماده 21-اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می شود و به هرحال یك نسخه اضافی تنظیم خواهد شد كه نسخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود. متعاملین می توانند از اصول اسناد رونوشت (كپی) اخذ نماید. در مواردیكه نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوكپی یا رونوشت با اصل سند ارائه شده باشد دفاتر اسناد رسمی مكلفند به درخواست مراجع صالح فضایی اصل سند رالاك و مهر شده موقتاً به مرجع قضائی مذكور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذكور ملاحظه دفتر را لازم بدانند میتوانند آنرا در محل دفترخانه ملاحظه كنند. ماده 22- سردفتران ودفتریاران كه در انجام وظایف خود مرتكب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهندبود. هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا كلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند. دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. ماده 29- سردفتران و دفتریاران مكلفند علاوه بر رعایت تكالیف قانونی از نظاماتی كه وزارت دادگستری برای آنها مقرر می دارد متابعت نماید همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاك در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری می شود. * ماده 30- سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. كه در این صورت باید علت امتناع را حتماً به تقاضا كننده اعلام نماید. فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران ماده 32- رسیدگی مقدماتی به شكایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام خواهد شد اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید. ماده 38- مجازات های انتظامی به قرار زیر است: توبیخ با درج در پرونده جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه انفصال موقت از شش ماه تا دو سال انفصال دائم. [اصلاح (در قانون بودجه 1380)->http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=4445be60-1886-4b96-a232-8c2ebad3b182] جريمه نقدي مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران ودفترياران مصوب 1354.4.25 به ميزان يكصد هزار100000 ریال الي يك ميليون 1000000 ريال تعيين مي‌گردد. ‌وجوه حاصله از اجراي ماده مذكور در اين بند به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانون واريز‌مي‌گردد و معادل صددرصد (100%) آن تا سقف سيصدميليون 300000000 ريال در اختيار سازمان ثبت اسناد واملاك كشور جهت اعمال نظارت بر‌دفاتراسناد رسمي و ازدواج و طلاق قرار مي‌گيرد. ماده 41- هر سردفتر یا دفتریاری كه دو مرتبه سابقه محكومیت از درجه سه به بالا داشته باشد در صورتیكه ظرف سه سال پس از قطعیت حكم سابق مرتكب تخلف دیگری بشود دادگاه می تواند مجازات اخیر او را تا یك درجه بالاتر تشدید نماید . ماده 42- در هر مورد كه وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل كند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یكی از جهات مذكور محرز گردد دادگاه رای به صلب صلاحیت صادر خواهد كرد این حكم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیكه سردفتر یا دفتریار دارای مدرك علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست. تبصره- هرگاه وزیر دادگستری رفتار واخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محكمه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید. ماده 43- پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفتر خانه باشد وزیر دادگستری می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی كند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حكم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حكم غیر قابل شكایت است. تبصره 15- در مورد این ماده پس از رسیدگی انتظامی دادگاه متخلف را به انفصال موقت محكوم كند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد. تبصره 20- در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود. ماده 44- در صورتیكه سردفتر یا دفتریار مشتكی عنه پاسخ كیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی كه حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد وپس از اخطار در دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارك موجود در پرونده و تحقیقاتی كه لازم می داند به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد . ماده 45- جلب رضایت شاكی و یا استعفای مشتكی عنه مانع از تعقیب نیست ولی جلب رضایت شاكی موجب تخفیف مجازات می شود در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای خود باقی خواهد بود. ماده 46- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود. ماده 48-مجازاتهای انتظامی درجه یك و دو قطعی و از درجه سه به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حكم قابل تجدید نظراست. ماده 49- وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهی های مسلم ناشی از شغل او موكول می كند

شروط ضمن عقد را چگونه، کجا و چه زمانی می توانیم ثبت کنیم؟

برای ثبت شروط ضمن عقد خارج لازم می توانید هنگام عقد یا هر زمان پس از آن (ده ، بیست یا هر چند سال پس ازدواج) ، به دفاتر ثبت ازدواج یا دفاتر ثبت اسناد رسمی؛ مراجعه کنید و در سند ازدواج یا سندی جداگانه ثبت کنید. {{تفاوت دفاتر ثبت ازدواج با دفاتر ثبت اسناد رسمی}} طبق قوانین ثبتی کشور، سند ازدواج یک سند رسمی است و مندرجات آن لازم الاجراست و ضمانت اجرایی دارد. بنابراین هر شرط و هر تعداد شرطی که طرفین عقد بخواهند می توانند در این سند درج کنند. مثلن مدتی است که بعضی از مردان شرط “عندالاستطاعه بودن” را برای مهریه در عقدنامه درج می کنند و به این ترتیب در صورتی که زن تقاضای دریافت مهریه کند، مرد می تواند ادعا کند که توانایی پرداخت مهریه را ندارد و با استناد به این شرط ضمن عقد از پرداخت مهریه معاف شود. اما متاسفانه در مورد زنان وضعیت کمی متفاوت است و به این سادگی نیست. درج شروطی که زن متقاضی آن است مثل حق طلاق، اشتغال، تحصیل و … در عقدنامه به دلیل اعمال سلیقه شخصی قضات یا برخی رویه های نادرست قضایی، ضمانت اجرایی کافی را ندارد. در بسیاری موارد مشاهده شده است که بر خلاف نص صریح قانون، قضات از پذیرش و اجرای این شروط، که عقد بر مبنای آن صورت گرفته و به حکم قانون زن باید بتواند خواستار اعمال آنها باشد؛ قاضی دادگاه این را کافی ندانسته و زن را از حق قانونی خود محروم کرده است. بنابراین توصیه ما این است که لااقل تا زمانی که این بی قانونی و تبعیض علیه زنان وجود دارد؛ شرط احتیاط را رعایت کرده و برای ثبت شروط تکمیلی به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنید زیرا اسنادی که در این دفاتر ثبت می شوند از قوت و قدرت بیشتری برخوردارند. طبق قانون این دفاتر موظف هستند هر سندی که مخالف قوانین کشور نباشد را ثبت کنند و در صورت سرباز زدن از این کار مجازات می شوند. برای آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر ثبت و نحوه مواجهه با آن به اینجا مراجعه کنید. آدرس، شماره تماس و نام تمام سردفترهای تهران و شهرستان ها را می توانید در اینجاو اینجا ببینید و به نزدیکترین دفتر ثبت مراجعه کنید. در صورتی که دفتری از ثبت شروط تکمیلی ازدواج استنکاف کرد می توانید به طریقی که در اینجا شرح داده شده است از آن دفتر شکایت کنید. نشانی دفاتری که مطابق قانون به وظیفه خود در این زمینه عمل می کنند در اینجا آمده است. شما می توانید با خیالی آسوده به این دفاتر مراجعه و تمام شروط مورد نظر خود را با هزینه مصوب و بدون هیچ گونه هزینه اضافی ثبت کنید. {{شرایط ثبت شروط تکمیلی عقد ازدواج}} برای ثبت شروط ضمن عقد نیاز به شاهد نیست ولی متاسفانه بر طبق سلیقه شخصی برخی از سردفتران گاهی تقاضای حضور دو شاهد می کنند که در این صورت می توانید ضمن تذکر در مورد غیرقانونی بودن این درخواست دو شاهد با خود به همراه ببرید. ولی چنانچه سردفتر از شما خواست که این دو شاهد حتمن باید افراد خاصی باشند مثلن پدر یا برادر داماد، این روندی کاملن غیرقانونی و خلاف است و هرگز با این درخواست موافقت نکنید زیرا موجب ادامه این روند غیرقانونی خواهید شد. {{چه شروطی را می توانید ثبت کنید؟}} شما می توانید هر شرطی و به هر تعداد که مایل هستید و مورد توافق همسرتان است (چون او باید با شروط موافقت کرده و سند را امضا کند) را ثبت کنید.شروط اساسی که ما پیشنهاد می کنیم را می توانید در اینجا ببینید. گاه زن و شوهر با توافق یکدیگر تصمیم می گیرند که زن همزمان با گرفتن حق طلاق ، حضانت، تنصیف اموال و … مهریه خود را ببخشد؛ در این صورت سندی جداگانه در این باره تنظیم می شود و هزینه جداگانه ای هم دارد. ولی اگر دفترخانه ای ثبت شرط یا شروطی را منوط به این کرد که مثلن زن مهریه خود را کاهش دهد یا ببخشد این عمل خلاف قانون است و لزومی ندارد به آن عمل کنید.

آخرین ویدیو : علاقه زیبای دختر و پدر

تماس با ما

همسری آماده ارایه مشاوره حقوقی رایگان در زمینه شروط ضمن عقد است.

Gmail and GTalk

Skype Id

Facebook messenger

Twitter direct message
 

ساعات تماس

دوشنبه تا جمعه: از ۹ صبح تا ۵ عصر
شنبه و یک‌شنبه: از ۱۱ صبح تا ۳ عصر
شروط ضمن عقد